Samodzielne zajmowanie się wynajmem nieruchomości  jest złożonym procesem  i niejednemu niedoświadczonemu właścicielowi  może przysporzyć wiele problemów.

Najprostszym rozwiązaniem jest powierzenie opieki nad mieszkaniem   profesjonalistom, którzy za ok. 10- 12% miesięcznego czynszu przejmą wszystkie obowiązki, od przygotowania mieszkania do wynajmu, poprzez nadzór nad mieszkaniem, obsługę serwisową  i przekazywanie właścicielowi dochodu , aż po prawidłowe zakończenie najmu z końcowym rozliczeniem mediów i kaucji włącznie.

Zakres obowiązków określi umowa, a do najważniejszych będzie należało:
- przygotowanie mieszkania do wynajmu;
- pozyskanie najemcy;
- przygotowanie i podpisanie umowy najmu;
- kontrole wynajmowanego mieszkania;
- w razie awarii - wsparcie serwisowe;
- kontrola płatności najemców oraz ewentualną windykację należności;
- bieżący kontakt z administratorem,  spółdzielnią mieszkaniową, czy wspólnotą   mieszkaniową ;
- reprezentowanie Właściciela na podstawie pełnomocnictwa we wszelkich sprawach przed najemcą oraz innymi podmiotami i urzędami;

Kontakt :502 369 666;  eljot@eljot.info.pl